Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää tänään siitä, millä periaatteilla sako- ja umpikaivolietteitä jatkossa kuljetetaan. Valvontajohtaja Leena Salmelaisen esitys on, että lautakunnan toimialueella siirrytään sopimusperusteisesta jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään kuljetukseen. 

Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi Salo antoi lausunnon, jonka mukaan nykyinen malli ja kiinteistön omistajan järjestämä kuljetus ovat edelleen toimiva ratkaisu.

Lieteasiassa toistuu tuttu kuvio: Salossa väännettiin aiemmin paikallistasolla myös muista jätteistä ja  siitä,  siirrytäänkö kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen, vai tekevätkö kiinteistönomistajat omat sopimuksensa.

Argumentit aiemmin olivat samat kuin nytkin lausuntoa annettaessa. Jätehuoltolautakunnan listalla perusteena keskitettyyn kuljetukseen siirtymisessä on muun muassa se, että se on logistisesti tehokkaampaa, palvelu ehdoiltaan samanlaista kaikille ja että viranomaisten saa velvoitteidensa hoitamiseksi tiedot ns. yhdeltä luukulta.
Nykyisen järjestelmän puolustajat taas korostavat muun muassa valinnanvapautta ja paikallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä: paikallisten yrittäjien puolesta tunnetaan perusteltua pelkoa. Perusteluissa todetaan myös, että kiinteistökohtaisen sopimisen mallissakin jätelain vaatimukset täyttyvät.

Keskeistä on tietysti ympäristö. Huolena on ollut katoava liete; asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin ei päädy sellaista määrää lietettä, joka toimialueen kaivoista pitäisi tulla. Kauhuskenaariona on, että lietettä lasketaan omin päin esimerkiksi vesistöön.

Lautakunnan esityslistalla todetaan, että kunnan järjestämässä kuljetuksessa voidaan luotettavammin varmistaa kiinteistöt, joilta lietettä on kerätty.
Tämän seurannan pitäisi olla mahdollista, vaikka kuljetukset olisivat useamman yrityksen hoidossa.

K-Supermarket

ksupernetti1

Lue uusin lehti (Lehtiluukku)

133096

Mainoksia

 

Eteläisen Salon paikallislehti


Kiinnostaisiko oma mainoksesi tässä?
Ota yhteyttä!

Vastuullista journalismia

Kirjoittajavieras

Uusin lukijan kuva

  • Enkelipilvi asemalla
  • Kuvaus: Anni Hietanen kuvasi enkelin taivaalla Perniön asemalla elokuun viimeisenä päivänä.

Perniönseudun Lehti Oy | Lupajantie 1 | 25500 Perniö | (02) 735 2300 ilmoitukset ja tilaukset | (02) 735 2301, (02) 735 2302 toimitus | fax. (02) 735 2284

Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Tekijänoikeuslain nojalla kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön edellyttää oikeudenhaltijan luvan.
Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto myöntää julkaisujen valokopiointiin ja skannaamiseen lupia oppilaitoksille, yrityksille ja muille yhteisöille.
Tarkista onko organisaatiollanne voimassaoleva kopiointilupa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry www.kopiosto.fi.

Sivuston toteutus: Arttu Arojoki

rss20