Mielipide

Perniönseudun Lehti uutisoi toukokuun alkupuolella kuinka Teijon kouluun ei ole tulossa ainuttakaan oppilasta syksyllä 2017.
Teijon tilanne ei kuitenkaan ole aivan niin synkkä, millainen vaikutelma lehtijutusta ilmeni.

Teijon Kalliorinteen päiväkoti on täynnä 21 hoitolapsen määrällä, joustoa on mahdollista tehdä muutaman lisälapsen verran. Tämän hetkisen tiedon mukaan ensi syksynä (2017) Teijolla aloittaa kuusi esikoululaista ja syksyllä 2018 viisi lasta. Teijolla on ollut lukukaudella 2016-2017 tiettävästi kaksi esikoululaista, mutta kaupunki ei suostunut järjestämään niin pienelle ryhmälle esikoulua alueella. Esikoulua käytiin kaupungin määrittelemässä yksikössä Teijon ulkopuolella. Ainakin toisen esikoululaisen perhe muutti kesken lukukauden pois Teijolta osittain kaupungin järjestelyjen väsyttämänä.

Kuten lehtijutusta saattoi ymmärtää, ei kumpikaan kuluneen kauden esikoululainen aloita ensimmäistä luokkaa Teijolla.
Teijon koulua ja sen oppilasmääriä ei voi verrata suoraan lukuina suurten koulujen oppilasmääriin. Teijon koulussa on ollut vuosikaudet kolme opettajaa, syksyllä 2016 opettajien määrää vähennettiin kahteen. Teijolla yhtä opettajaa kohden on kolme vuosiluokkaa.

Myös hyvä on ottaa huomioon Teijon päiväkodin resurssit. Nykyisessä mallissa lukuina päiväkoti ja koulu tukevat toinen toistensa toimintaa. Kyläkoulu on Teijolle tärkeä kulmakivi pitämään aluetta houkuttelevana uusille ja nykyisille asukkaille. Palvelut tarvitsevat vakituisia asukkaita etenkin niinä aikoina vuodesta, kun matkailun sesonkiaika ei ole parhaimmillaan. Kansallispuisto ja ainutlaatuinen luonto houkuttelee alueelle turismia, senkin vuoksi palveluiden säilyminen taas lisää alueen vetovoimaa. Turismi ja palveluiden käyttäminen piristää Salon kassaa esimerkiksi yritysten tuotoista maksetuilla verotuloilla.
Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa kasvanut viime vuosina. Matkailutulo on ollut useamman vuoden noin 14 miljardia euroa koko maassa. Teijon kansallispuiston suosio on kasvanut. Vuonna 2016 Teijolla oli kävijöitä 84700, joka oli 6% enemmän kuin vuonna 2015. Tilastojen mukaan kävijämäärän odotetaan kasvavan.

Rebekka Ruutikainen
sihteeri
Teijon Alueen
Kyläyhdistys ry

Lasse Bergroth kiitteli 27.4 lehdessä päätöstä taksiliikenteen sääntelyn purkamisesta. Tulevaisuuden ennustaminen suurten uudistusten kohdalla on aina hankalaa. On selvää, että yhteiskuntamme rakenteissa on paljon päivittämisen varaa.

Liikennejärjestelmäämmekin tulee määrätietoisesti uudistaa vastaamaan paitsi tämän päivän myös tulevaisuuden haasteisiin.
Bergroth määrittelee nykyisen taksijärjestelmän monopoliksi. Sellainen se ei kuitenkaan ole. Suomessa on 9500 taksiyrittäjää ja rajoitetun lupamäärän ehtoina ovat asemapaikka, päivystysvelvoite sekä säädelty enimmäishinta. Vaatii vahvaa markkinauskoa olettaa, että vapautetuilla markkinoilla voidaan saavuttaa edut, joita mainituilla lupaehdoilla on kyetty takaamaan.

Monopoliasema saattaa sitä vastoin olla edessä joillain alueilla, kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan ensi vuoden puolessa välissä. Taksilupien määrän vapautumisen myötä toiminta myös keskittyy isommille yrityksille. Kauppalehdessä espoolainen taksiyritys Kajon suunnitteli kasvattavansa taksiensa määrän 1500-2000 autoon. Markkinauskoiset ovat taipuvaisia ajattelemaan, että vapauttaminen lisää toimijoita markkinoilla. Näin ei siis kuitenkaan välttämättä ole, vaan kehitys saattaa johtaa päinvastoin palvelujen voimakkaaseen keskittymiseen.

Markkinoiden ja hinnoittelun avautuessa hinnat tulevat muuttumaan, mutta kysynnän jakaantuminen epätasaisesti ympäri Suomea tulee aiheuttamaan suurta paikallista vaihtelua tarjonnassa sekä hintatasossa suurten kaupunkien ja maaseudun välillä. Arkiyönä Särkisalossa tarjonta on todennäköisesti olematonta, ellei ole valmis maksamaan huomattavasti nykyistä enempää. Harva yrittäjä viitsii öitään valvoa, mikäli kysyntä on satunnaista ja toiminta tappiollista.

Mitä tulee Tyksiin pääsemiseen, niin ambulanssien työmäärä noussee kiireettömissä sairaankuljetuksissa, mikäli omat kyvyt tai naapuriapu ei pelasta ja mentävä on.

Suurin osa suomalaisista on tottunut tiettyyn palveluun taksiltaan. On voitu luottaa siihen, että taksilla pääsee perille tai kotiin silloinkin, kun muita keinoja ei ole. Aina eivät asiakkaat ole terveitä tai muuten kykeneviä. Taksiin ovat kuitenkin ikääntyneet ja sairaatkin voineet luottaa kotiin pääsemisessä ennakoitavaan hintaan.
Herää kysymys, miten markkinat pystyvät takaamaan, että näin on myös jatkossa?

Katja Taimela
kansanedustaja (sd.)

Tauno Kavenin esiintuomat ajatukset ja näkökohdat 13.4.2017 olleessa Perniönseudun Lehdessä ovat mielestäni oikeita ja perusteltuja.
”Käyntikorttikohteisiin” pitää lisätä myös Kirjakkalan kylä ja siellä entisen saunan ympäristö, jossa rasissa toistakymmentä myrskyn kaatopuuta. Kuuset olisi korjattu polttopuiksi kyläläisten toimesta heti puiden kaatumisten jälkeen, mutta kysyttäessä lupia näihin toimenpiteisiin vastaus on ollut aina, että ”kansallispuiston alueelta ei puita korjata hyötykäyttöön”. Alue sijaitsee melkein keskellä kylää rajoittuen omakotiasutukseen. Myös Hamarijärven ”tammen” ympäristö vaatisi kohennusta, ympärillä on myös omakotiasutusta.

Pekka Ristola

Jokaisen hyödykemarkkinoiden hinnanmuodostuksen perusteet tietävän uskoisi ymmärtävän, että monopoli on kansantaloudellisesti tehoton markkinamuoto. Se johtaa väistämättä kuluttajan kannalta epäedulliseen hinnoitteluun, koska kilpailijoilta estetään vapaa markkinoille pääsy. Valtiollinen monopoli voi vielä joissakin tapauksissa olla jotenkuten perusteltavissa, mutta mitään järkeviä argumentteja yksityisten monopolien ylläpitämiseksi ei ole esitettävissä. Tällainen kilpailun rajoittaminen on ollut tähän päivään asti kuitenkin todellisuutta etenkin apteekki- ja taksitoiminnassa.

Onneksi tämä tie on ainakin taksiliikenteen osalta lopulta tulossa päätökseen. Hallituksessa ja etenkin liikenne- ja viestintäministeriössä muutoksen välttämättömyys on onneksi ymmärretty.
Valtio ja kunnat ovat merkittäviä taksipalvelujen ostajia. Sanomattakin on selvää, että kilpailun avautuessa hinnat tulevat muodostumaan kysynnän ja tarjonnan mukaan, eli valtaosa taksin tarvitsijoista tulee saamaan palvelua jatkossa nykyistä tuntuvasti edullisemmin. Jos hinnat jossain tilapäisesti nousevat, kilpailijat huolehtivat, ettei ylivoittoja pysty pitkällä aikavälillä syntymään. Lisäksi tarjonta monipuolistuu, kun kaikkia ei pakoteta toimimaan yhden ja saman konseptin mukaisesti. Monikohan haikailee takaisin esimerkiksi aikoja, jolloin puhelinliikenteen tarjonnassa vallitsi monopoli? Uskoisin, että suuri enemmistö kuluttajista on ollut monopolin purkautumiseen hyvin tyytyväinen.

Kun Kelan ja kuntien maksamat korvaukset alentuvien kyytihintojen myötä pienenevät, syntyy tuntuvaa kansantaloudellista säästöä. Lisäksi kilpailun vapauttamisella on selkeä työllistävä vaikutus, kun uusia mahdollisuuksia yrittämiseen avautuu. Unohtaa ei myöskään sovi seikkaa, että moni nykyinen kuljettaja varmastikin on motivoidumpi hoitamaan jatkossa ammattiaan itsenäisenä yrittäjänä kuin palkattuna. Kilpailun vapautuessa kunnialla ammattiaan hoitavat tulevat menestymään jatkossakin. Mitään pelkoa palveluiden heikentymisestä tai turvattomuuden lisääntymisestä ei siten ole, kunhan vain taustaltaan sopimattomia ei huolita liikenteenharjoittajiksi.

Kaikille uudistuksille löytyy aina vastustajia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yrittämisen esteiden purkaminen on paras ja varmin tie erilaisten palveluiden tarjoamiseksi ja taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi. Terve kansantalous ei elä tukien ja tulonsiirtojen varassa vaan rehellisen työnteon ja yrittämisen kautta. Päivänselvää on myös, ettei kaikkia kuluttajia voi asettaa täysin samanarvoiseen asemaan. Sinne, mihin etäisyydet asutuskeskittymistä ovat pidemmät, myös matkat voivat maksaa enemmän. Eiväthän vastaavasti asumisen kokonaiskustannukset ole syrjäseuduilla läheskään samaa luokkaa kuin suurissa kaupungeissa. En kuitenkaan ole valmis uskomaan, että kyydistä vaikkapa Särkisalosta TYKSiin ja takaisin tarvitsee jatkossa pulittaa 300 euroa, kuten pari kolme vuotta sitten sai lehdestä lukea. Etelänmatkallekin pääsisi tätä halvemmalla.
Suunnitelmatalouden aika on viisasta julistaa päättyneeksi. Ei ole syytä pitää suomalaisia kuluttajia tyhmyreinä, jotka eivät osaisi valita useasta vaihtoehdosta paimentamatta. Kaikki eivät kuitenkaan tunnu olevan valmiita antamaan kuluttajille tilaisuutta omaan päätöksentekoon.


Lasse Bergroth

Satavuotias Suomi ja sotaveteraanit.  Nämä kaksi käsitettä liitetään tänä vuonna monissa juhlapuheissa kiinteästi ja aiheellisesti yhteen.  Veteraanien yleinen arvostus on viime vuosikymmeninä noussut lähes samassa tahdissa kuin heidän määränsä on vähentynyt.
Viimeinen iltahuuto tavoittaa yhä useamman veteraaneistamme.  Mutta vaikka heidän määränsä vähenee, niin samalla jäljellä olevien avuntarve kasvaa. Veteraanien keski-ikä on yli 92 vuotta. Yllättävän suuri osa heistä asuu edelleen omassa kodissaan. Sen mahdollistamiseksi he tarvitsevat monenlaista apua.
Perniön ja Särkisalon alueella asuu vielä lähemmäs 100 sotaveteraania, heidän leskiään ja puolisoitaan. Kaikilla heistä ei asu ketään omaista paikkakunnalla.
Veteraanien järjestöorganisaatioita ajetaan vähitellen alas. Siirrytään perinneaikaan. Myös järjestöjen ulkopuolelta saamaa taloudellista apua vähennetään jatkuvasti. Olemme Perniön ja Särkisalon alueella päättäneet kuitenkin tukea veteraanijäseniämme niin kauan kuin he apua tarvitsevat. Myös sinulla on mahdollisuus osallistua tähän itsenäisyyden juhlavuotemme työhön. Lähiaikoina postilaatikoihin tipahtaa paikallisten veteraaniyhdistysten yhteinen keräyslomake. Pienikin apu on tervetullut. Keräyksen koko tuotto käytetään lyhentymättömänä Perniön ja Särkisalon sotaveteraanien hyväksi.
Juhlitaan näin satavuotiasta Suomeamme ja niitä, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi!

Veteraanijärjestöjen puolesta

Olavi Alkio

K-Supermarket

ksupernetti1

Lue uusin lehti (Lehtiluukku)

133096

Kesälehti Tortone

Mainoksia

 

Eteläisen Salon paikallislehti


Kiinnostaisiko oma mainoksesi tässä?
Ota yhteyttä!

Vastuullista journalismia

Kirjoittajavieras

Uusin lukijan kuva

  • Enkelipilvi asemalla
  • Kuvaus: Anni Hietanen kuvasi enkelin taivaalla Perniön asemalla elokuun viimeisenä päivänä.

Perniönseudun Lehti Oy | Lupajantie 1 | 25500 Perniö | (02) 735 2300 ilmoitukset ja tilaukset | (02) 735 2301, (02) 735 2302 toimitus | fax. (02) 735 2284

Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Tekijänoikeuslain nojalla kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön edellyttää oikeudenhaltijan luvan.
Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto myöntää julkaisujen valokopiointiin ja skannaamiseen lupia oppilaitoksille, yrityksille ja muille yhteisöille.
Tarkista onko organisaatiollanne voimassaoleva kopiointilupa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry www.kopiosto.fi.

Sivuston toteutus: Arttu Arojoki

rss20