Mielipide

Peruskoulun päättöluokan oppilaat alkavat näinä aikoina pohtia ensi syksyn jatkovalintojaan. Pienillä paikkakunnilla lukio on monesti lähin vaihtoehto ja usein ainoa toisen asteen oppilaitos.

On suuri etuoikeus, että lähes jokainen suomalainen voi käydä koulutiensä kotoa käsin korkeakoulun kynnykselle saakka. Mahdollisuus koulun jatkamiseen lähellä omaa kotia merkitsee nuorelle ja hänen perheelleen merkittävää kustannusten ja päivittäisen ajan säästöä.

Korkeakoulujen pääsykoeuudistus on tänä syksynä puhuttanut koulumaailmaa. Suomi on vihdoinkin saamassa suoraan lukiokursseihin perustuvan korkeakoulujen pääsykoeuudistuksen. Vuodesta 2020 alkaen pääosa opiskelijoista valitaan ylioppilastodistusten perusteella.
Uudistuksen myötä koulutuksen alueellinen ja taloudellinen tasa-arvo ottaa suuren harppauksen eteenpäin. Korkeakouluihin päästäkseen ei enää tarvitse matkustaa pääkaupunkiseudulla järjestettyihin kalliisiin pääsykoevalmennuksiin. Hyvä menestyminen omassa lukiossa riittää.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomen koululaitoksen suuri vahvuus on erinomaisissa opettajissa ja tulosten tasaisessa laadussa. Aivan kuten kiitettävien arvosanojen opiskelijoita, myös hyviä opettajia on tasaisesti kaikkialla, Hangosta Utsjoelle.
Lukioiden määrä on Suomessa viime vuosina huomattavasti vähentynyt. Tämä kehitys on tapahtunut lähes yksinomaan suurilla paikkakunilla, joissa keskisuuria lukioita on yhdistelty suuriksi, jopa tuhannen opiskelijan yksiköiksi.

Suomen Lähilukioyhdistykseen kuuluvat käytännössä kaikki pienet alle 150 opiskelijan lukiot. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 162 jäsenlukiota. Tämä on yli 40 % maan päivälukioiden kokonaismäärästä. Kuluvan vuoden aikana yhtään pientä lukiota ei ole lakkautettu.
Maaseudun ja haja-asutusalueiden pienillä lukioilla onkin kunnissaan aivan erityinen yhteiskunnallinen tehtävä. Lähes kaikki toimivat peruskoulun kanssa elimellisessä yhtestyössä, kiinteistö- ja henkilöstöresurssit optimoiden. Elinvoiman ja kehityksen takaajana lukio on kunnalleen paljon enemmän kuin pelkkä oppilaitos. 

Pienissä lukioissa toiminta on välitöntä ja mutkatonta. Ollaan lähellä kasvatuksen ja huolenpidon ihannetta: opetusryhmät ovat pienehköt ja opintojen ohjaus ja yksilöllinen opastus ylenpalttista. Opettajat tuntevat yleensä nimeltä nekin nuoret, joita eivät itse opeta. Ylioppilastutkinnon edellyttämä kurssivalikoima on kautta maan pienissä ja suurissa lukioissa sama.
Pienissä ryhmissä ja hyvin ohjattuina kouluyhteisön jäsenet kantavat yhdessä vastuuta tulosten saavuttamisesta. Pienissä lukioissa opiskelijat suorittavatkin keskimäärin ottaen merkittävästi enemmän kursseja kuin suurissa. Keskeyttäneiden ja neljännen vuoden opiskelijoiden osuudet ovat pienissä lukioissa huomattavasti alle maan keskiarvon.
Pieni lukio on hyvä ja turvallinen vaihtoehto.

Jukka O. Mattila
Puheenjohtaja
Suomen
Lähilukioyhdistys
Hattula

Peruskoulun päättöluokan oppilaat alkavat näinä aikoina pohtia ensi syksyn jatkovalintojaan. Pienillä paikkakunnilla lukio on monesti lähin vaihtoehto ja usein ainoa toisen asteen oppilaitos.

On suuri etuoikeus, että lähes jokainen suomalainen voi käydä koulutiensä kotoa käsin korkeakoulun kynnykselle saakka. Mahdollisuus koulun jatkamiseen lähellä omaa kotia merkitsee nuorelle ja hänen perheelleen merkittävää kustannusten ja päivittäisen ajan säästöä.

Korkeakoulujen pääsykoeuudistus on tänä syksynä puhuttanut koulumaailmaa. Suomi on vihdoinkin saamassa suoraan lukiokursseihin perustuvan korkeakoulujen pääsykoeuudistuksen. Vuodesta 2020 alkaen pääosa opiskelijoista valitaan ylioppilastodistusten perusteella.
Uudistuksen myötä koulutuksen alueellinen ja taloudellinen tasa-arvo ottaa suuren harppauksen eteenpäin. Korkeakouluihin päästäkseen ei enää tarvitse matkustaa pääkaupunkiseudulla järjestettyihin kalliisiin pääsykoevalmennuksiin. Hyvä menestyminen omassa lukiossa riittää.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomen koululaitoksen suuri vahvuus on erinomaisissa opettajissa ja tulosten tasaisessa laadussa. Aivan kuten kiitettävien arvosanojen opiskelijoita, myös hyviä opettajia on tasaisesti kaikkialla, Hangosta Utsjoelle.
Lukioiden määrä on Suomessa viime vuosina huomattavasti vähentynyt. Tämä kehitys on tapahtunut lähes yksinomaan suurilla paikkakunilla, joissa keskisuuria lukioita on yhdistelty suuriksi, jopa tuhannen opiskelijan yksiköiksi.

Suomen Lähilukioyhdistykseen kuuluvat käytännössä kaikki pienet alle 150 opiskelijan lukiot. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 162 jäsenlukiota. Tämä on yli 40 % maan päivälukioiden kokonaismäärästä. Kuluvan vuoden aikana yhtään pientä lukiota ei ole lakkautettu.
Maaseudun ja haja-asutusalueiden pienillä lukioilla onkin kunnissaan aivan erityinen yhteiskunnallinen tehtävä. Lähes kaikki toimivat peruskoulun kanssa elimellisessä yhtestyössä, kiinteistö- ja henkilöstöresurssit optimoiden. Elinvoiman ja kehityksen takaajana lukio on kunnalleen paljon enemmän kuin pelkkä oppilaitos. 

Pienissä lukioissa toiminta on välitöntä ja mutkatonta. Ollaan lähellä kasvatuksen ja huolenpidon ihannetta: opetusryhmät ovat pienehköt ja opintojen ohjaus ja yksilöllinen opastus ylenpalttista. Opettajat tuntevat yleensä nimeltä nekin nuoret, joita eivät itse opeta. Ylioppilastutkinnon edellyttämä kurssivalikoima on kautta maan pienissä ja suurissa lukioissa sama.
Pienissä ryhmissä ja hyvin ohjattuina kouluyhteisön jäsenet kantavat yhdessä vastuuta tulosten saavuttamisesta. Pienissä lukioissa opiskelijat suorittavatkin keskimäärin ottaen merkittävästi enemmän kursseja kuin suurissa. Keskeyttäneiden ja neljännen vuoden opiskelijoiden osuudet ovat pienissä lukioissa huomattavasti alle maan keskiarvon.
Pieni lukio on hyvä ja turvallinen vaihtoehto.

Jukka O. Mattila
Puheenjohtaja
Suomen
Lähilukioyhdistys
Hattula

Syksy etenee koulumaailmassa vauhdilla ja syysloma lähestyy. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön sekä lukion että perusopetuksen puolella.

Uusi opetussuunnitelma on asettanut uusia vaatimuksia opetustiloille. Erilaiset oppimistyylit vaativat erilaisia oppimisympäristöjä. Perniössä oppimistilojen nykyaikaistaminen on hyvässä vauhdissa. Perniön lukion muutto yhteiskoulun tiloihin muutama vuosi sitten on ollut oikea ratkaisu. Muutto on ollut sekä taloudellisesti että pedagogisesti erinomainen ratkaisu. Koulurakennukseen on saatu uusia oppimistiloja ja kouluviihtyvyys on hyvinvointiprofiilin mukaan erinomaisella tasolla. Tänä syksynä yhteiskoulun tilojen muuntamista jatketaan luopumalla perinteisestä kielistudiosta ja ATK- luokasta. Aika on ajanut molempien ohi.

Perniön lukion vanha koulurakennus on pikku hiljaa tullut ”tiensä päähän”. Opetuslautakunnan hyväksytty talousarvio pitää sisällään positiivisia viestejä Perniön koulujen tulevaisuuden suhteen. Kirkonkylän koulun kauan kaivattu remontti on budjetoitu alkavaksi ensi vuoden aikana. Näin sivusta seuranneena on voinut vaan ihmetellä miksi kaupunki on reagoinut niin hitaasti koulun remonttitarpeeseen. Itse remonttiin on varattu yhteensä kolme miljoonaa euroa vuosille 2018 ja 2019.

Lautakuntien talousarvioesitykset eivät kaikki varmasti mene sellaisenaan läpi, mutta Kirkonkylän koulun remonttia ei voida enää siirtää. Samassa yhteydessä on tarkoitus tehdä sellaiset käsityötilat Kirkonkylän koulun yhteyteen, joita voi käyttää myös Perniön yhteiskoulu, kun vanhan lukion yhteydessä olevat nykyiset tilat poistuvat. Perusopetuksen osalta kotitalousluokka on tarkoitus siirtää yhteiskoulun tiloihin taloussuunnitelman mukaan vuonna 2020. Tämän jälkeen perusopetus ei enää tarvitsisi vanhan lukiorakennuksen tiloja.

Yhteiskoulu on tällä hetkellä käytännössä täynnä, koska opiskelijoita on yhteensä 283(yhteiskoulu 206, lukio 77). Oppilasmäärät tulevat ennusteiden mukaan laskemaan myös Perniössä tulevina vuosina - lähivuosina kuitenkin hyvin maltillisesti.

Arttu Karhulahti
Perniön yhteiskoulun ja lukion rehtori,
kaupunginvaltuutettu

Salo kuuluu vapaa-asuntojen määrässä Suomen kärkijoukkoon. Esimerkiksi 700 asukkaan Särkisalossa on 900 vapaa-ajan asuntoa, jotka ovat suurelta osin syrjäyttäneet entisenlaisen mökkiperinteen. Vapaa-ajan asunnoissa tai paremminkin kakkosasunnoissa asutaan nykyään kokonaan tai lähes ympärivuotisesti asukkaiden ollessa muualla kirjoilla. Haluamme edistää heidän muuttamistaan Salon vakinaisiksi asukkaiksi ja nykyaikaistaa rakennusjärjestystä.

Salo on uudistamassa rakennusjärjestystään ja uudistusta valmistelemaan on asetettu virkamiespainotteinen työryhmä, jota valtuuston yksimielisen kannanoton mukaisesti täydennettäneen luottamushenkilöjäsenillä.
Rakennusjärjestys on laaja kokonaisuus, mutta tässä yhteydessä painotamme ranta-alueiden asumiseen liittyviä näkökohtia, joilla uskomme olevan vaikutusta vakinaisten asukkaiden saamiseen Saloon ja työtä rakentajille.
Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi on työlästä ja ennen muuta kallista, joten se helposti jätetään tekemättä. Muutamien vuosikymmenten ikäinen rakennus tyydyttää asukkaittensa tarpeet, mutta teknisten ominaisuuksien parantaminen maksaakin tyypillisesti 15 000 – 20 000 euroa, jotta rakennusluvan edellytykset täyttyisivät.
Vapaa-ajan asuntoonsa vakinaiseksi muuttajat ovat useimmiten eläkeiän kynnyksellä olevia ja suhteellisen hyvätuloisia, joita Salon kannattaa haluta asukkaikseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on ehdottomia määräyksiä, mutta myös koko joukko harkinnanvaraisia määräyksiä. Rakennusjärjestyksen uudistamisessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millä tavoin kunnan oman päätösvallan keinoin voidaan helpottaa vakinai sta asumista ja luoda sille mahdollisimman selkeitä pelisääntöjä.
Myöskään ranta-alueiden rakentamisen oikeuksien enimmäismäärät eivät vastaa nykypäivän vaatimuksia.
Tilanteet ja tarpeet ovat muuttuneet, mutta rakentamista ohjataan yhä vuosikymmenten takaisilla olosuhteilla jolloin kesämökki ja sauna -lähtökohta katsottiin riittäväksi. Silloin ei myöskään tiedetty, miten velvoittaviksi ja tarkoiksi jätevesimääräykset ovat muodostuneet, joilla sen aikaisia rakentamisen rajoituksia usein perusteltiin.

Salo voisi seurata Kemiönsaaren esimerkkiä, jossa ollaan nostamassa rantarakentamisen oikeuksia siten, että 1 800 kiinteistöoikeutta koskeva muutosesitys on tulossa vielä tämän vuoden kuluessa valtuuston käsittelyyn. Viranomaistahot eivät ole nähneet estettä rakennusoikeuksien enimmäismäärän nostamiselle.

Uudisrakentamisessa vapaa-ajan asuntojen vaatimustaso on lähtökohdiltaan sama mitä vaaditaan vakinaisilta asunnoilta. Nuoremmat sukupolvet haluavat viettää aikaa ystävien kanssa, ja tarve heidän tarpeisiinsa rakennettavista hyvin varustelluista erillisrakennuksista on yleistynyt. Samalla ovat lisääntyneet vapaa-ajan asunnoille tarvittavat palvelut, joita vanhemmat ikäpolvet tekivät itse.
Vapaa-ajan asuntoja koskevat kaavat ja niiden määräykset poikkeavat yhä toisistaan Salon eri kolkissa, mille on vaikea löytää perustetta.

Yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen yhtenäistäminen vie aikansa, mutta otettakoon yhtenäistämistarve erityisesti huomioon rakennusjärjestystä uudistettaessa.

Heikki Liede
Kaupunginvaltuutettu (kok)

Matti Varajärvi
Kaupunginvaltuutettu (sd)

Heikkenevät talousnäkymät yhdistettyinä kunta- ja palvelurakenteiden  myllerrykseen ovat johtaneet palveluiden kiihtyvään pakenemiseen kyliltä  yhä kauemmas keskuksiin. Kolmatta sektoria eli yhdistyksiä ja järjestöjä  kaivataan yhä useammin apuun tässä tilanteessa.

Harvaan asutulla maaseudulla kolmas sektori joutuukin usein palvelujen  tuottajan rooliin. Vauraammilla eteläisen maaseudun alueilla yhdistyksillä voi olla myös suuri merkitys paikallisten palveluiden  kannalta. Tällöin kyse on nimenomaan välittäjänä toimimisesta, yhteisön  tarpeiden kartoittamisesta ja työn tekijöiden eli yrittäjien  etsimisestä.
Olennaista paikallisen yhteistyön rakentamisessa on asenteisiin  vaikuttaminen – puolin ja toisin. Yleisen yrittäjämyönteisen asenteen  edistämisellä ja paikallisen palvelutarjonnan hyödyntämisellä on  monenlaisia myönteisiä vaikutuksia kylien ja maaseudun hyvinvoinnin  kannalta.

Toisaalta myös yrittäjän on syytä huomioida yhteisön arvo. Esimerkiksi  hyväkuntoisen kylätien, vetovoimaisen maiseman tai viemäriverkoston  takana on usein tuhansia talkootunteja. Kylien asukashankintaprojektit  ovat samalla myös asiakashankintaprojekteja. Kylien nettisivuilla on  usein esitelty paikallisia yrityksiä.
Yhdistysten ja yritysten paikallisesta yhteistyöstä kylillä on hyviä  kokemuksia ja potentiaalia olisi paljon enempäänkin. Lähellä tuotettu  ruoka alkaa jo löytyä erilaisten rinkien kautta, mutta esimerkiksi  kiinteistöjen uusiokäytössä eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen olisi  usein paikallaan.

Maaseudulla on monenlaisia kiinteistöjä tyhjillään tai vajaakäytössä: on  entisiä kouluja ja kunnantaloja, seurantaloja ja myös yritysten tiloja. 
Monet seurakunnatkin miettivät kiinteistömassansa kokoa.  Sote-uudistuksen myötä uusia käyttäjiä kaipaavien tilojen valikoima voi  täydentyä vaikkapa entisellä terveyskeskuksella.
Parhaimmillaan näistä rakennuksista syntyy monipalvelupisteitä, joissa voi olla sekä yhdistysten järjestämää toimintaa, julkisia palveluja että  yrittäjän palveluja. Olennaista on, että tilan käyttösuunnitteluun  osallistuu toimijoita laajalla skaalalla.
Syntyy tilakumppanuuksia, jotka yksinkertaisimmillaan voivat tarkoittaa  kylätalon keittiön tapauskohtaista vuokrausta pitopalveluyrittäjälle.  Toisessa ääripäässä ovat Salon Särkisalokodin ja Perniön entisen  kunnantalon kaltaiset ratkaisut, joissa saman katon alta löytyy niin  yhdistysten, yritysten kuin kunnallisiakin palveluja.

Maaseudun palveluista puhuminen kääntyy usein voivotteluksi niiden  säilyttämisen puolesta. Entäpä jos päätetään, että asiat voi hoitaa  toisinkin?
Paikallisesti voidaan tehdä uusia innovatiivisia ratkaisuja,  kun yritykset ja yhdistykset miettivät asioita saman pöydän ääressä yhdessä kunnan edustajien kanssa.

Tauno Linkoranta

K-Supermarket

ksupernetti1

Lue uusin lehti (Lehtiluukku)

133096

Mainoksia

 

Eteläisen Salon paikallislehti


Kiinnostaisiko oma mainoksesi tässä?
Ota yhteyttä!

Vastuullista journalismia

Kirjoittajavieras

Uusin lukijan kuva

  • Tämän talven lumet
  • Kuvaus: Talvi on lauha, mutta sen verran ehti lumi käydä maassa, että Markku Varjus ottaa kuvan.

Perniönseudun Lehti Oy | Lupajantie 1 | 25500 Perniö | (02) 735 2300 ilmoitukset ja tilaukset | (02) 735 2301, (02) 735 2302 toimitus | fax. (02) 735 2284

Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Tekijänoikeuslain nojalla kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön edellyttää oikeudenhaltijan luvan.
Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto myöntää julkaisujen valokopiointiin ja skannaamiseen lupia oppilaitoksille, yrityksille ja muille yhteisöille.
Tarkista onko organisaatiollanne voimassaoleva kopiointilupa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry www.kopiosto.fi.

Sivuston toteutus: Arttu Arojoki

rss20