Mielipide

Perniönseudun Lehden viime numerossa 22.10. oli lehden ”Tätä mieltä” –palstalla kirjoitus ”Romut torilla aina vain”. Koska kirjoittaja moitti varsin asiattomasti ja perusteetta Perniön toriyhdistystä, haluamme lehden julkaisevan kirjoitukselle vastineen.
Nimimerkin suojista tehty kirjoitus moitti toriyhdistyksen toimimattomuutta torin kehittämisessä, torin huonoa iltavalaistusta ja polkupyöräilyn kannalta vaarallisia torirakenteita, erityisesti pyöräiltäessä ilman kypärää.
Perniön toriyhdistyksen toria koskeva tuore sopimus Salon kaupungin kanssa alkaa ensi vuoden alusta, joten tuloksia joudumme odottamaan ensi kesään.
Toria kehitetään yhteistyössä alueen asukkaiden, asiakkaiden ja torikauppiaiden kesken, joten kuulemme mieluusti kaikkia uusia ajatuksia jo nyt valmisteluvaiheessa, kuitenkin mieluiten avoimesti omalla nimellä esitettyinä.
Toria ei ole sen missään vaiheessa suunniteltu ajotieksi tai pyöräilyalueeksi, eikä sen valaistustakaan ole nykynäkymin tarpeen lisätä talvista iltakäyttöä varten. Pyörätie on torialueen ulkopuolella, Heikkiläntien varressa, eikä silläkään ole suositeltavaa ajella ilman kypärää, kuten me kaikki vastuuntuntoiset vanhemmat ymmärrämme.
Perniön toriyhdistyksen puolesta
Sari Kari, puheenjohtaja

Eläkeliitto toivoo, että vanhuspalvelujen tilanne on selvitettävä kunnissa yhteistyössä vanhusneuvostojen kanssa. Järjestö toteaa julkilausumassaan, että julkisessa keskustelussa on keskitytty ympärivuorokautisen laitoshoidon epäkohtiin. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet perus- ja avopalvelut, jotka koskevat pääosaa eläkeläisistä. Palvelurakennemuutoksessa palvelut ovat monin paikoin heikentyneet ja palvelumaksut nousseet.
Eläkeliiton mukaan erityisesti avopalvelujen tilanne huolestuttaa ikäihmisiä. Avopalvelujen laatu, riittävyys ja hinnoittelu herättävät keskustelua.
Eläkeliitto haluaa kunnilta nyt vastauksen siihen, miten ne ovat valmistautuneet palvelujen turvaamiseen yli 166.000 kuntatyöntekijän siirtyessä eläkkeelle vuosina 2010–2019. Kodinhoitajista, kotiavustajista sekä sairaala- ja hoitoapulaisista jää eläkkeelle lähes puolet seuraavan kymmenen vuoden aikana. He ovat useimmille ikäihmisille kaikkein tärkeimpiä työntekijöitä.

Lehtijuttujen mukaan Perniön torin hoito on annettu toriyhdistykselle.
Se on hyvä jos paikkakunnalta löytyy porukkaa kehittämään toria. Tori on joka kylässä todellinen vetovoimatekijä.
Perniön yhdistys ei ole näköjään saanut toimintaa vielä käytiin, kun torilla makaavat samat romut viikosta toiseen.
Perinteisesti torilla parhaan paikan saa se, joka on aamulla ensimmäisenä paikalla.
Lisäksi tori on aika kehnosti valaistu, polkupyörällä torin halki oikaiseva ylettyy lyömään päänsä katoksien putkiin. Kypärää hänellä ei tietenkään ole.

Siistimpi kylä
Kiertoliittymän teko Kemiöntien risteykseen on vihdoin alkanut. Koko talvi joudutaan silti jännittämään, ehtiikö suditella pois alta, kun ylittää Perniöntien.
Kun liittymä joskus valmistuu, saadaan turvallisuuden lisäksi lisää melua. Raskas liikenne joutuu kiihdyttämään uudestaan ympyrän jälkeen, jos ympyrä toimii, eli hidastaa vauhtia. Nyt ei pystysuuntaisen liikenteen tarvitse kiihdyttää, kun kukaan ei edes hidasta.
Kuinka ympyrä joskus toimii, riippuu ihan siitä, millaiseen käsitykseen täkäläiset autoilijat pääsevät vilkun käytöstä.
Pikkuilkeästi voisi panna jutun liikkeelle, ettei ympyrästä lähtiessä pidä vilkuttaa, niin saattaisi sujua. Säännöistä juuri viis veisataan.
Kaupungin keskustassa on muutama hyvä ympyrä ja muutama onnettoman pieni.
Kyllä tulevaisuudessa törttöillään aapeeseen ympyrässä.
Corolla


Kiitos Elina Suonio-Peltosalolle tärkeän keskustelun avaamisesta (Perniönseudun lehti 8.10.2009). Uuden Salon kylissä on halua pyrkiä parantamaan maalla elämisen ehtoja, mutta uudessa tilanteessa kyläaktiivien voi olla vaikea löytää tehokasta keinoa saada ajatuksensa päättäjien ja virkamiesten tietoon.

Joissain kaupungeissa on luotu menetelmiä, joilla kaupungin suuntaan kyliltä tulevat viestit kanavoidaan päätöksenteon valmistelun osaksi. On luotu tavallaan polku, johon on merkitty askeleet kylien ja kaupungin yhteistyölle. Tällaisen polun etuna on, että kylät tietävät asiansa etenevän asiallisella tavalla kaupungin virkakoneistossa. Samalla virkamiehen työ helpottuu, kun hänellä on selkeä menettelytapa, jota soveltaa, eikä tarvitse kussakin tapauksessa pohtia asian eteenpäin viemistä eri tavoin. Näin myös erilaiset tavat lähestyä kaupunkia pääsevät samalle viivalle, ja perinteisempiäkin yhteydenottotapoja käyttävien kylien ääntä kuullaan tasavertaisesi muiden rinnalla.

Kun kylä alkaa laatia kyläsuunnitelmaa tai muuten haluaa tuoda esille ajatuksia kylän tai sen palveluiden kehittämisestä, voisi kylä ottaa asiassaan yhteyttä virkamieheen tietäen, että asia etenee luodun menettelytavan mukaan. Näin esim. virkamiehen puutteellinen aluetuntemus ei ratkaise asian etenemistä, vaan kaikkien aktiivisten kylien ääni kuuluisi.

Toisaalta, kun virkamiehet pohtivat jonkun kylän tilannetta ja näkevät asioissa muutostarpeita, ottaisivat he ensin yhteyttä kyläyhdistykseen tai vastaavaan. Kun asioista ja vaihtoehdoista keskustellaan jo päätösten valmisteluvaiheessa, paranevat päätökset ja kylien elämän kannalta tärkeät asiat tulevat huomioon otetuiksi jo alusta alkaen.

Tätä 'polkua' tai menettelytapaa tarkoitin aluetoimikunnille jättämässäni aloitteessa maaseutuohjelmasta. On ilahduttavaa, että aluetoimikunnat ovat ottaneet vankasti kiinni alueiden etujen ajamisessa. Sitä todella tarvitaan, kun kaupunki on nyt näin laaja. Kaupungin ei tule keskusjohtoisesti visioida kylien elämää, vaan luottaa kylien asiantuntijuuteen omassa asiassaan. Se on hyvän maaseutupolitiikan perusta Salossakin.

Jaana Shelby
Kaupunginvaltuutettu (KD)
Salon Aijala

K-Supermarket

ksupernetti1

Lue uusin lehti (Lehtiluukku)

133096

Mainoksia

 

Eteläisen Salon paikallislehti


Kiinnostaisiko oma mainoksesi tässä?
Ota yhteyttä!

Vastuullista journalismia

Kirjoittajavieras

Uusin lukijan kuva

  • Enkelipilvi asemalla
  • Kuvaus: Anni Hietanen kuvasi enkelin taivaalla Perniön asemalla elokuun viimeisenä päivänä.

Perniönseudun Lehti Oy | Lupajantie 1 | 25500 Perniö | (02) 735 2300 ilmoitukset ja tilaukset | (02) 735 2301, (02) 735 2302 toimitus | fax. (02) 735 2284

Tämä julkaisu on suojattu tekijänoikeuslailla. Tekijänoikeuslain nojalla kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön edellyttää oikeudenhaltijan luvan.
Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto myöntää julkaisujen valokopiointiin ja skannaamiseen lupia oppilaitoksille, yrityksille ja muille yhteisöille.
Tarkista onko organisaatiollanne voimassaoleva kopiointilupa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry www.kopiosto.fi.

Sivuston toteutus: Arttu Arojoki

rss20