Salossa ei näillä näkymin kiristetä verotusta ensi vuonna.Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että tuloveroprosentti olisi ensi vuonnakin 20,75. Jonna Nyyssönen (vihr) esitti nostoa 21:een, mutta esitys jäi vaille kannatusta. Keskimääräinen prosentti Varsinais-Suomessa on 19,95 ja koko maassa  19,88. 

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi kaupunginhallitus esittää 0,93:aa.  Vakinaisten asuntojen osalta luku olisi 0,55 ja  muiden asuinrakennusten 1,30.  Voimalaitosten osalta esitetään nostoa 2,5 prosenttiin.